THE GREAT RESET vs THE GREAT AWAKENING

We zijn aan het verschuiven naar een geheel nieuw tijdperk met een geheel nieuw wereldbewustzijn, het Watermantijdperk ofwel the Age of Aquarius, ook wel het Gouden Tijdperk genoemd. Deze transitie, ook bekend als Ascensie, the Great Awakening ofwel het Grote Ontwaken en van 3D naar 5D, staat al duizenden jaren in talloze profetieën geschreven en wordt beschouwd als de grootste evolutionaire gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. De Maya kondigden het einde van de oude wereld reeds aan middels hun kalender die eindigde in 2012, waarmee een nieuw tijdperk dus begon; de Hopi spraken over de Purification Times; de Cherokee noemden het de Rainbow Prophecy; en de Veda’s, de heilige teksten van de Hindoe, noemden het the Great Year en de Cycle of Ascension. Je kunt echter ook gerust over Yuga, Armageddon, Apocalyps of de Eindtijd spreken, afhankelijk van je eigen achtergrond of religie. So fasten your seatbelts, because we are in for a ride. Buckle up, everyone!


Hallo Nieuw Wereldbewustzijn, welkom :-)

Het nieuwe wereldbewustzijn draait om Liefde & Eenheid en bij miljoenen mensen wereldwijd is dit bewustzijn aan het ontwaken. Daarom spreken we van het Grote Ontwaken. Door de komst van het Watermantijdperk wordt de planeet overspoeld met nieuwe levensenergieën waardoor onze trilling verhoogt. Dit geeft onrust omdat waarheden boven tafel komen. De schellen beginnen ons van de ogen te vallen en alles wat verborgen is komt naar de oppervlakte, zowel op persoonlijk vlak (waarheden in onszelf) als wat betreft de situatie in de wereld (waarheden buiten onszelf). Schandalen komen aan het licht en leugens houden geen stand meer. Zo worden we er ons steeds bewuster van hoe de wereld daadwerkelijk in elkaar zit. We zijn op weg om de illusie van Goed & Kwaad verlaten en in te wisselen voor onvoorwaardelijke liefde. Alles wat dualiteit bevat wil terug naar Eenheid. Afgescheidenheid blijkt de grootste illusie ooit gecreëerd: we leren dat alles verbonden is! Door dit nieuwe bewustzijn ontstaat een diep verlangen naar een andere manier van leven en een andere manier van zijn.

De pandemie (ofwel 'plandemie') heeft dit ontwakingsproces versneld en blijkt een katalysator van jewelste voor deze grootse collectieve bewustzijnsevolutie. In een rap tempo krijgen elke dag meer en meer mensen door hoe we aan alle kanten gemanipuleerd en voorgelogen worden. Steeds meer mensen prikken door alle leugens heen door alle leugens heen. Één voor één beginnen miljoenen mensen te doorzien hoe met opzet gecreëerde angst voor een virus wordt gebruikt om de bevolking zo gek te krijgen fundamentele rechten en vrijheden in te leveren en hoe onder het mom van virusbestrijding verregaande wetten en buitenproportionele maatregelen erdoorheen worden geduwd. Wetten en maatregelen die burgers in normale omstandigheden nóóit zouden accepteren en die niet over gezondheid maar om gehoorzaamheid gaan, niet om corona maar om controle. Massaal begint langzaam maar zeer zeker het kwartje te vallen hoe het virus is ingezet als camouflage en zondebok voor een georganiseerde wereldwijde machtsgreep, met als doel totale controle over de mensheid te krijgen middels het invoeren van vaccins met daaraan gekoppeld vaccinatiepaspoort en QR-samenleving.Massaal beginnen we de toxic systemen waarbinnen we functioneren te doorzien - systemen opgebouwd uit angst, verdeling, macht en controle. Tot diep in de samenleving dringt door hoe donkere machten de wereld controleren en beheersen. Eindelijk, na duizenden jaren van kaping van de mensheid, staan we aan het begin van het onthullen van al deze duisternis. Een pijnlijk en vaak loodzwaar proces, maar noodzakelijk om te kunnen helen en transformeren. We hebben te maken met een grote collectieve, onderbewuste schoonmaak van en voor de mensheid richting een nieuwe toekomst. Wanneer deze ontwaakte groep de kritische massa bereikt is het Game Over. We zitten middenin de eindstrijd. Het proces waarbij de duistere krachten uit hun machtspositie worden verwijderd is gaande. Daarna zal de wereld zoals we die kenden nooit meer hetzelfde zijn.


De "Great ME-set": innerlijke autoreit; en de “Great WE-set”: een collectieve shift naar het Nieuwe Wereldbewustzijn

Alles wat er momenteel gebeurt dient als een uitnodiging de autoriteit in onszelf te ontwikkelen en zelf aan het roer van ons leven te gaan staan. Dit is de tijd om voor de volle 100% en in volle overgave voor jouw eigen waarheid, zelfbeschikking en morele waarden te gaan staan. Te lang hebben we de macht uit handen gegeven en de powers that be blindelings over onze levens laten beslissen, naïef ervan uitgaande dat ze het goed met ons voor hebben. Die tijden zijn nu echter voorbij. We prikken massaal door de leugens heen en nemen de verantwoordelijkheid over onszelf en onze toekomst terug in eigen hand.Het is dan ook zowel een enorm exciting als gigantisch enge en benauwende tijd. Exciting want we zijn op weg naar een prachtige Nieuwe Aarde, een aarde gebaseerd op Liefde & Eenheid, eng en benauwend omdat we met z'n allen daarvoor door het geboortekanaal moeten - en dat gaat bepaald niet zonder slag of stoot. Eng en benauwend omdat de duistere krachten op onze planeet geen Nieuwe Aarde willen, maar een Nieuwe Wereld Orde. En ze rollen hun NWO agenda in sneltreinvaart uit... Middels een in 'n nobel jasje gepresenteerde maar zeer kwaadaardige “Great Reset”, ontworpen aan de tekentafel van Klaus Schwab en z'n kliek globalistenvriendjes van het World Economic Forum, is het hun plan de Nieuwe Wereld Orde te installeren en de mensheid volledig te onderwerpen en transformeren in "cyborgs", gecontroleerd door kunstmatige intelligentie.

Onze toekomst gaat echter niet over onderdrukking en een "Great Reset", onze toekomst gaat over bevrijding en een “Great ME-set” - it’s an inner revolution! - en een “Great WE-set”: een collectieve shift naar het Nieuwe Wereldbewustzijn. We kunnen bang en apathisch elke mensonterende maatregel volgzaam blijven opvolgen en daarmee langzaam maar zeker al onze rechten, vrijheden, zelfbeschikking en welvaart verliezen, óf we zien deze tijd als een unieke kans om uit alle machtsstructuren, systemen, dogma's en oude patronen te stappen, zowel binnen als buiten onszelf, om onszelf te bevrijden en volledig in onze kracht te gaan staan - en zo de weg terug te vinden naar onze goddelijke oorsprong: onvoorwaardelijke liefde.

Dat laatste is natuurlijk is wat ons te doen staat. Deze Eindtijd is bij uitstek bedoeld om te komen tot een Innerlijk Volgroeid Bewustzijn. Zodat het menselijke DNA zich kan ontvouwen tot de extra streng.


The New World Consciousness vs the New World Order: love vs fear. Guess who's gonna win?!

De globalisten en hun puppets (de politici, bestuurders, wetenschappers, journalisten etc die zich hebben laten omkopen of gechanteerd of gemindcontrolled worden om de vuile klusjes op te knappen) zijn niets meer dan een noodzakelijk ‘kwaad’ voor onze spirituele ontwikkeling. Zo krijgen we de kans te leren en te groeien in de dualiteit, om deze uiteindelijk te ontstijgen en terug te keren naar eenheid. Maak hun macht dan ook alsjeblieft niet groter dan wat het is: ze hebben alleen macht zolang wij gehoorzamen, doen we dat niet dan zijn ze heel snel uitgespeeld. The power is with the people! We are powerful beyond believe. We have the power, we have always had the power. And they're greatest fear is that we wake up to our true power. Dus... is dat natuurlijk lekker wat we gaan doen. Velen van ons beginnen een hoger bewustzijn aan te boren, een hoger intelligentieveld, dat ons ongelooflijk krachtig en niet te stoppen maakt. Miljoenen mensen all over the world zijn aan het ontwaken. En samen staan we sterk. Héél sterk. Individually we are strong, together we will be invincible!


De Nieuwe Dageraad

Het is het meest donker en het meest koud vlák voor de nieuwe dageraad, vlak voordat de zon op komt. Op een twisted manier is het dus positief dat we in deze absurd donkere en kille tijd zitten: het betekent dat de nieuwe dageraad vlakbij is! It's the dawning of the new age. De vele profetieën voorspellen dat voordat het beter wordt, het eerst nog erger wordt, wat aannemelijk is, kijken we nuchter en met gezond verstand naar de huidige situatie in de wereld. So buckle up, hou je stevig vast en zorg goed voor jezelf wat betreft onderdak, eten, water en geestelijke en lichamelijke gezondheid. En onthoud dat, no matter what er staat te gebeuren: de zon zál opkomen! De nieuwe dag, de Nieuwe Aarde, is nabij. Dus heb vertrouwen. Houd je rug recht, houd moed en houd vol. En weet je dat er niet alleen voor staat, we are many. MANY!


Vrijheidskrijgers van de Bovengrondse overgave

Keep doing your inner work, because it's by healing ourselves that we heal the world: we heal the world by first taking radical responsibility for ourselves. Laat je energie niet weglekken door teveel te focussen op doomscenario's, steek je energie in plaats daarvan in wat jij in de wereld wilt neerzetten. Remember: we came here to manifest a New Earth! Gras groeit waar je het water geeft, ja energy flows where attention goes dus zorg ervoor dat je je aandacht zoveel mogelijk richt op wat jíj wilt manifesteren.

Het belangrijkste wat ons in deze tijd te doen staat, is onze eigen trilling hoog houden en ons Licht te laten schijnen. Dus doe wat je kunt om hoog in vibratie te blijven. Zing, dans, maak muziek, maak kunst, mediteer, ga de natuur in, lach, bid, maak plezier, do whatever works for you to stay in the higher vibrational grid of love and joy. Joy maakt weerbaar. Joy is the best strategy of resistance. Resistance aan de ene kant als in weerstand: het vermogen van het menselijk lichaam om negatieve invloeden van buitenaf te weren en er voor te zorgen dat deze invloeden het lichaam niet ziek kunnen maken; en resistance daarnaast ook als in verzet: opstaan tegen de vijand. Als wij joyful zijn, dan zijn we niet vatbaar voor angst en dus niet manipuleerbaar.

Dat gezegd hebbende, ik zou willen voorstellen het woord verzet hier verder bij te laten. Een term die vaak wordt gebruikt om waarheidszoekers en vrijheidstrijders aan te duiden is "het ondergronds verzet", in mijn ogen draait het echter precies om het tegenovergestelde: om bovengrondse overgave. Not the underground resistance, but upperground surrender :-) Niks geen verzet angstig en verstopt onder de grond, laten we juist vanuit vertrouwen en volledige overgave voor iedereen zichtbaar in ons Licht gaan staan. Remember: we came here to lead by example. If everything starts to crumble down, we will stand up. Dus laat maar vooral gebeuren, verzet je nergens tegen. Hoe meer we in overgave komen hoe ontvankelijker we zijn voor dat wat ons de komende tijd gegeven wil worden. Wat zich nu in ons leven voordoet staat onder hogere leiding.

Het woord vrijheidsstrijders is overigens eigenlijk ook niet goed gekozen, want dragers van Licht zijn nergens meer in strijd mee. Ik hoorde laatst iemand op een manifestatie zeggen (ik weet niet wie, but credits where credits due) dat we geen strijders zijn, maar krijgers! Want krijgers krijgen wat ze willen. Mooi verwoord, en zo is het. We zijn de Vrijheidskrijgers van de Bovengrondse Overgave :-)

En de tijd is gekomen dat we gezamenlijk de Nieuwe Aarde gaan manifesteren. Ga staan voor je waarheid en laat je innerlijke vuur branden, dan zal het pad zich als vanzelf ontvouwen. Hou daarbij respect voor andere waarheden en kies voor het gesprek niet voor de discussie. Blijf zoeken naar verbinding in plaats van polarisatie. And last but certainly not least, doe alles met compassie, begrip en empathie, hou de humor erin en enjoy the ride. Simply be the change, lead by example, speak your truth, walk the talk, shine your Light and spread the Love - we got this!  PS Mocht je op deze site zijn beland en je hebt helemaal niks met spiritualiteit, dan raad ik je vanuit het diepst van m'n hart aan asap het spirituele pad op te gaan. Het is namelijk een spirituele oorlog waar we mee te maken hebben. A spiritual war on our consciousness, om ons ervan te weerhouden dat we hogere staten van bewustzijn bereiken en ons onze goddelijke essentie herinneren. We hebben te maken met zéér duistere occulte krachten in een godvergeten samenleving. Als je puur vanuit ratio en wetenschap naar de wereld kijkt, dan zul je niet in staat zijn te doorgronden wat er ècht gaande is. Het is de grote strijd tussen het Licht en het Donker. Ik zie om me heen dat veel mensen echt wel door hebben dat er van alles niet klopt aan de maatregelen, velen lopen rond met een vervelend onderbuikgevoel, ze kunnen echter de vinger er niet precies opleggen waarom. Velen denken dat politici incapabele stuntels zijn die maar wat aanmodderen. Pas als je er vanuit spiritueel perspectief naar gaat kijken, ga je begrijpen welke krachten er werkelijk aan het werk zijn. De politici zijn instrumenten / puppets / doorgeefluiken van de duistere machten boven hen. Ze zijn bezeten en/of gemindcontrolled. Je gaat het zien en begrijpen wanneer je het spirituele pad op gaat. Op dat pad zul je tevens de uitweg uit deze madness vinden: het is de weg terug naar huis.

💗

Gitta Sluijters

The New World Consciousness
KvK nr 81358806
Amsterdam