THE EAGLE & CONDOR PROPHECY
THE BOLIVIAN SACHA RUNA PEACE CHAMBER AND THE EAGLE & CONDOR PROPHECY

Dit is wat één van mijn spiritual teachers, Miguel A. Kavlin, founder van Sacha Runa Healing Community (sacharuna.com/) in Bolivia, vertelde over zijn persoonlijke ervaring met de Eagle & Condor prophecy:


I first met Beautiful Painted Arrow (www.josephrael.org/) around 1983, at the Southern Ute Sun Dance, and he instantly became my spiritual father, as my own father who had passed away when I was twelve came through Joseph on our first meeting, blessings our encounter.

After building the Peace Chamber in Bolivia, Beautiful Painted Arrow came to start the First Bolivian Sun-Moon Dance. He brought as a gift a painting of the Condor and the Eagle coming together, and painted a mural on the wall of the Kiva where the painting was placed.

In this Peace Chamber we have been conducting Shamanic Healing Rituals for many years with countless miraculous healings and transformations taking place. All of them involve singing and chanting, and working with the magical and transformative power of Sound, while connecting to Source and channeling its vibration and interacting with the vibrations of all present to weave a beautiful tapestry of energy to heal and align as anew.

At some point while I was performing shamanic ceremonies in Ireland, I had a visionary dream, where I saw at our Bolivian Sacred Land, first an Allkamari, the Guardian Bird who it is named after (Buzzard-Eagle), who then turned into a Condor, and then into a woman, who enticed me to merge with her, which I did. Then I saw the chamber filled with both Silver and Golden light, and I knew the blessings of both Sun and Moon where with us and that the chamber would have a special destiny.

Many years later, [Around 2006], I went into a very deep crisis where I questioned everything in my life. It was in the worst part of this crisis, when I decided to conduct a Sacred Andean Ceremony at our Ritual Chamber in the Andes. While in the ceremony, I observed that painting of the Condor and the Eagle coming together that Beautiful Painted Arrow had gifted our chamber.

I had always wondered if all these talk about the Condor and the Eagle Prophecies was only marketing and someone's invention, but in that ceremony I decided to find out for myself. I decided to hold a Condor feather in one hand and an Eagle feather on the other, and seek to integrate them in my consciousness. My consciousness in fact took a leap of some kind, I entered another state, and remember saying out loud: "Now the Condor and the Eagle have comer together".

Moments later, a most amazing thing happened, a Sublime Presence manifested in the room, not with a form but with a magnificent, noble, benevolent and powerful tangible presence. At that point I could do no more than prostrate myself flat on the floor, for I felt I was in the presence of the Divine, and that presence was a great blessing onto all who were there. I had never experienced the Andes Mountains, the stars, the earth and all energies aligned in such a state of grace and blessing before.

The message it conveyed is that the Messiah is here (Pachakuti the natives call it), that the New Earth and the New Heaven are here and now. The Messiah is this Divine Presence that is accessible to all who wish to connect, serve and bring compassion, bliss and peace to their lives.

Slowly but surely, that presence began to manifest more and more often in all the various ceremonies that we perform, including the sweat-lodge, Sun-Moon Dance and others and also in my daily meditations and everyday life. This presence has also touched many of my companions on the path who participate with me in ceremonies.

It is this Divine Presence which later brought me to meet Babaji Baldev Singh, who embodies and exemplifies the state I had experienced in the Kiva, and a is a clear channel for, and a passageway to that state of Grace. I have devoted much time since to undergo my personal transformation, seeking to embody one day that state of grace.

I believe it is both our destiny and our birthright, our possibility and our obligation to do so, and that we keep on reincarnating over and over again until we achieve this. In this troubled times, it behooves all spiritual worriers to endeavor to achive this in our lifetime!!!!!

Now I finally came to understand the meaning of the Condor and Eagle Prophecy. Joseph Rael, Beautiful Painted Arrow, in his usual mystical/magical/visionary masterful way had of course foreshadowed it all with his gift of that painting for our Chamber. Thank you always and forever father!!!!


Blessings to all:

Joseph sought at great personal risk to share his teachings with none natives in the belief that we are much more than the color of our skin, and that as reincarnated spirits we are all much more complex beings whose affinities in the spiritual path transcend such absurd differences, and that Humanity itself, and our Planet and all Sentient beings will only improve their condition when all races come together as one around the common purpose of connecting to, listening to and serving the Great Spirit, something that the Sun-Moon Dance beautifully exemplifies when we connect to the Tree and share its blessings with the people and all sentient beings.


.................Mijn tribe in Bolivia: Sacha Runa............... ..................Statement of intention van Sacha Runa................Miguel en ik op weg om Babaji Baldev Singh te ontmoeten

...................................................................................................................................................................................Over Babaji: sacharuna.com/babaji-baldev-singh/

  

The Prophecy of the Rainbow Warriors


The rainbow warrior prophecy told by the Hopi and other Native American tribes is unfolding. It has been foretold that when the earth is dying, people of all races across the planet will come together and spread love. They would lead by actions, not words, they would connect with ancient knowledge and teachings, and use their love to make the earth green again. They would be called “The Warriors Of The Rainbow”.

This is indeed a time when prophecies will be realized, and great wonder and balance will soon return to the earth. We can see it happening everywhere.Time for Greatness - This is a song for all the Rainbow Warriors, the brilliant ones leading the way"- Fia (fiasmusicofficial.com/home)


Apocalypse HOPI Prophecy

by Floyd 'Red Crow' Westerman (Kangi Duta)


DE VOORSPELLING VAN PETER DEUNOV (1864 - 1944)


Peter Deunov was een mens met een zeer hoog bewustzijnsniveau. En eveneens een bijzonder goed musicus die zijn hele leven lang een voorbeeld van zuiverheid, wijsheid, intelligentie en creativiteit is geweest. Jarenlang woonde hij in de buurt van Sofia omringd door talloze discipelen, en hij wekte door zijn uitstraling de spiritualiteit van duizenden zielen in Bulgarije en de rest van Europa.

Enige dagen voor zijn overgang naar de andere wereld was hij in een diepe mediummystieke trance en deed hij een buitengewone voorspelling over de woelige tijd die we momenteel doormaken. Een voorspelling over het ‘einde der tijden’ en de komst van een nieuwe Gouden Eeuw voor de mensheid.

Hier is zijn ontroerende testament. Het is eigentijds en zo helder dat je er bijna aan zou kunnen twijfelen dat deze woorden 77 jaar geleden zijn gesproken.

✨Dit is wat hij zei tijdens zijn trance in 1944✨

“Het bewustzijn van de mens heeft een zeer lange periode van duisternis doorlopen. Dit tijdperk dat de Hindoes Kali Yuga noemen, loopt nu ten einde. We bevinden ons momenteel op de grens tussen twee tijdperken, het tijdperk Kali Yuga en de Nieuwe Tijd die we nu ingaan (waar we wellicht al inzitten)

Er is al een geleidelijke verbetering gaande in de gedachten, gevoelens en handelingen van de mens, maar iedereen zal spoedig worden onderworpen aan goddelijk Vuur, dat zal zuiveren en voorbereiden op de Nieuwe Tijd. Zo zal de mens zich verheffen tot een hoger bewustzijnsniveau, onontbeerlijk voor zijn intrede in het Nieuwe Leven. Dat is wat wordt verstaan onder ‘Verheffing’.

Enige tientallen jaren zullen verstrijken voordat het Vuur komt, wat de wereld een nieuwe moraal zal brengen. Deze immense golf komt uit de kosmische ruimte en zal de hele aarde overspoelen. Een ieder die probeert zich te verzetten wordt meegevoerd naar elders.

Hoewel niet alle bewoners van deze planeet zich op hetzelfde ontwikkelingsniveau bevinden, wordt de nieuwe golf voelbaar voor iedereen en deze transformatie zal niet alleen de Aarde betreffen maar de hele kosmos.

Het beste en enige wat de mens kan doen is zich tot God wenden en bewust zijn trillingsniveau verhogen, zodat hij in harmonie is met de krachtige golf die hem spoedig zal verzwelgen.

Het Vuur waarvan ik spreek, dat gepaard gaat met de nieuwe omstandigheden voor onze planeet, zal alles verjongen, zuiveren en reconstrueren: de materie wordt verfijnd, onze harten worden bevrijd van angsten, stoornissen en onzekerheden en ze worden licht; alles wordt beter, verlicht; gedachten, gevoelens en negatieve handelingen worden geconsumeerd en vernietigd.

Ons huidige leven is een slavenbestaan, een gevangenis. Begrijp je situatie en bevrijd je eruit. Ik zeg je, verlaat die gevangenis! Het is treurig zoveel misleiding te zien, zoveel lijden, zoveel onvermogen te begrijpen waar het ware geluk ligt.

Alles om je heen zal binnenkort instorten en verdwijnen. Er blijft niets over van deze beschaving en de perversiteit; de hele aarde wordt dooreen geschud en er blijft geen spoor meer over van deze verkeerde cultuur die de mens onder het juk van onwetendheid houdt. Aardbevingen zijn geen mechanische fenomenen, het doel ervan is het intellect en het hart van de mens te wekken. Zodat ze zich kunnen bevrijden van hun dwalingen en waanzin en dat ze begrijpen dat ze niet de enigen zijn in het universum.

Ons zonnestelsel doorloopt nu het gebied van de Kosmos waar een constellatie die vernietigd was stofsporen heeft achtergelaten. Dit doorlopen van een besmette ruimte is een bron van vergiftiging, niet alleen voor de bewoners van de aarde maar voor alle bewoners van andere planeten in ons melkwegstelsel. Alleen de zonnen staan niet onder invloed van deze vijandige omgeving. Dit gebied wordt ‘het dertiende gebied’ genoemd, of wel ‘het gebied van tegenstellingen’.

Onze planeet is duizenden jaren in dit gebied opgesloten geweest, maar we naderen nu de uitgang uit deze donkere ruimte en staan op het punt een meer spiritueel gebied te bereiken, waar hoger ontwikkelde wezens leven.

De aarde volgt nu een stijgende beweging en iedereen moet zich inspannen om in harmonie te bewegen met deze stijgende stromingslijn. Degenen die weigeren zich te onderwerpen aan deze oriëntatie verliezen het voordeel van de goede omstandigheden die in de toekomst geboden zullen worden om zich te verheffen. Ze blijven achter in de evolutie en moeten tientallen miljoenen jaren wachten op de komst van een nieuwe golf.

De aarde, het zonnestelsel, het heelal, ze worden allemaal een nieuwe richting op gestuwd onder de invloed van Liefde. De meeste van jullie beschouwen Liefde als een bespottelijke kracht, maar in werkelijkheid is het de allergrootste kracht! Geld en macht worden nog steeds vereerd alsof ons leven ervan afhangt. In de toekomst wordt alles onderhevig aan Liefde en alles zal de Liefde dienen, maar het bewustzijn van de mens zal door lijden en moeilijkheden wakker worden.

De verschrikkelijke voorspellingen van de profeet Daniël uit de bijbel slaan op de tijd die zich aankondigt. Er komen overstromingen, stormen, en enorme branden en aardbevingen zullen alles wegvagen. Bloed zal overvloedig stromen. Er komen revoluties, vreselijke explosies zullen in vele streken op aarde klinken. Waar aarde is komt water en waar water is komt aarde. God is Liefde, maar we hebben het hier over een straf, een antwoord van de Natuur op de misdaden door de mens sinds het begin der tijden begaan tegen de Moeder, de Aarde.

Je hebt geen idee hoe grandioos je toekomst is. Er komt spoedig een nieuwe Aarde. Over enige tientallen jaren zal het werk minder vergen en iedereen zal tijd hebben voor spirituele, intellectuele en artistieke activiteiten. De verhouding tussen man en vrouw zal eindelijk in harmonie worden opgelost en iedereen krijgt de mogelijkheid zijn aspiraties te volgen. De relaties van paren worden gebaseerd op wederzijds respect en waardering.

De mensen zullen door de verschillende niveaus van de ruimte reizen en in de ruimtes tussen de melkwegstelsels doordringen. Ze zullen hun functioneren bestuderen en snel de Goddelijke wereld leren kennen om te versmelten met het Hoofd van het Universum.

De Nieuwe Tijd is de tijd van het zesde ras. Je bent voorbeschikt om je daarop voor te bereiden, de nieuwe tijd te omarmen en te beleven. Het zesde ras wordt gevormd rond het begrip Broederschap. Er zullen geen conflicterende persoonlijke belangen meer zijn; de enige aspiratie van ieder mens zal zijn om de Wet van de Liefde na te leven.

Het zesde ras wordt het ras van de Liefde. Er zal een nieuw continent voor worden gevormd, dat uit de Stille Oceaan zal opstijgen.

De stichters van deze nieuwe beschaving noem ik de ‘Broeders van de Mensheid’ of de ‘Kinderen van de Liefde’. Ze zullen onwankelbaar goed zijn en vertegenwoordigen een nieuw soort mens. De mensen zullen een familie vormen, een groot geheel, en elk volk vertegenwoordigt een orgaan in het lichaam. In dit nieuwe ras manifesteert Liefde zich zo perfect dat de hedendaagse mens zich daar slechts een heel vaag beeld van kan vormen.

Een nieuwe cultuur zal het licht zien. Hij berust op drie belangrijke pijlers: de verheffing van vrouwen, de verheffing van de eenvoudigen en nederigen en de bescherming van de rechten van de mens.

Licht, goedheid en rechtvaardigheid zullen zegevieren het is een kwestie van tijd. De religies moeten worden gezuiverd. Elke religie bevat een klein deeltje van de Leer van de Meesters van het Licht, maar dat wordt versluierd door de voortdurende stroom van menselijke dwalingen. Alle gelovigen moeten zich verenigen en akkoord gaan op één punt: dat Liefde de basis is van alle geloof. Liefde en Broederschap zijn de gemeenschappelijke basis!

De aarde wordt binnenkort geteisterd door uitzonderlijk snelle golven Kosmische Elektriciteit.

Over enige tientallen jaren zullen mensen die slecht zijn en anderen van de goede pad af leiden niet in staat zijn de intensiteit van die golven te verdragen. Ze worden zo door het Kosmische Vuur geabsorbeerd dat het slechte in ze zal verteren. Dan hebben ze berouw omdat het geschreven staat dat ‘God geopenbaard zal worden in het vlees’.

Er is op aarde geen plek die niet bevuild is door menselijk of dierlijk bloed; daarom moet de aarde worden gezuiverd, en daarom lopen sommige continenten onder en andere rijzen op.

De mensen hebben geen idee van de gevaren die ze te wachten staan. Ze gaan door met het nastreven van futiele doeleinden en genot. De mensen van het zesde ras zijn zich echter bewust van de waardigheid van hun rol en respecteren elkaars vrijheid. Ze voeden zich uitsluitend met producten uit het plantenrijk. Hun ideeën hebben de kracht vrij te circuleren als lucht en licht in onze tijd. De woorden ‘Als je niet weer geboren wordt’ slaan op het zesde ras. Lees boek 60 in Jesaja dat spreekt van de komst van het zesde ras, het Ras van de Liefde.

Dankzij Broederschap wordt de aarde een gezegende plaats, en dat gaat gebeuren maar voordien wordt groot lijden gestuurd om het bewustzijn te doen ontwaken en de zonden die zich duizenden jaren op hebben gestapeld moeten worden ingelost. De vurige golf die uit Den Hoge komt zal bijdragen aan de vernietiging van het karma van de mens.

De bevrijding kan niet langer uitgesteld. De mensheid moet zich voorbereiden op grote beproevingen waaraan niet te ontkomen valt en die een einde komen maken aan egoïsme. Onder de aarde vormt zich iets bijzonders. Een revolutie, grandioos en volledig onvoorstelbaar, zal zich spoedig in de natuur aankondigen. God heeft besloten de aarde te herstellen en dat gaat Hij doen.

Het is het einde van een tijdperk, een nieuwe orde komt in de plaats van de oude, een orde waarin Liefde op aarde zal regeren.”Dr. Alberto Villoldo (thefourwinds.com/) explains the Prophecies, Time, and Evolution by Choice:


Pachakuti Q’ero Prophecy “The Time of World Change”

Zie hier: www.livinginperu.com/pachakuti-exploring-the-meaning-of-a-great-inca-prophecy/


Het doel van dit wereldwijde veld is om het mannelijke en vrouwelijke uit te nodigen om in balans naar voren te komen - om de Nieuwe Aarde in te luiden. Genezing van het collectief, de eenheid en genezing van het gewonde mannelijke en het gewonde vrouwelijke. De Nieuwe Aarde is niet van mannen en niet van vrouwen. Het is een co-creatie die afhangt van het goddelijke vrouwelijke en het goddelijke mannelijke die beiden in hun volledige respectieve kracht komen.

  • Gitta Sluijters
    The New World Consciousness
    Amsterdam